موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران             WWW.IICHS.ORG


تا ابد بوي محبت به مشامش نرسد

          هر كه خاكِ درِ ميخانه به رخساره نرُفت

                                                (حافظ )


چاپچاپ