کاربرگ ثبت نام شرکت در
دهمین همایش تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی57-1342 
سه شنبه 94/11/6 

 
نام و نام خانوادگی: 
میزان تحصیلات:
رشته تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل  یا تدریس:
سن :
استان و شهرستان  محل سکونت :
شماره تماس ضروری(ترجیحاً تلفن همراه) :
نشانی پست الكترونيكی :
وضعیت شرکت در همایش:

اینجانب با تأیید مندرجات فوق متقاضی شرکت در همایش میباشم و در صورت انصراف حداکثر تا سه روز قبل از تاریخ برگزاری مراتب را به اطلاع دبیرخانه همایش خواهم رساند.

****