ماهنامه شماره 101 - صفحه 10
 

» بايد چشم مردم ايران بترسد

 

وجود مبارک امروز در مملکت ايران بر تخت چهار هزار ساله کياني جلوس فرموده و در حقيقت وارث سلطنت کيان و جانشين اميرالمومنين هستيد که آن همه براي حفظ دولت و دين مردم را کشت و جانشين چنگيزخان و اميرتيمور گورکان و نادرشاه افشارند و اولاد آقامحمدخان شاه شهيد انارالله برهانه هستند سلطنت مشروطه و امضاي پارلمنت ندارند بايد چشم مردم ايران بترسد بايد قدرت و قوت و شوکت و هيمنه سلطنتي داشته باشند و سلطنت مقتدره مسلطه بفرمايند.


بخشي از نامه ظل‌السلطان به ناصرالدين شاه در همين شماره (يک سند).

 

 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما: