ماهنامه شماره 66 - صفحه 5
 

 

» نمايي از سلطنت آباد

 

عمارت سلطنت‌آباد در قريه رستم آباد تهران در زمان ناصرالدين شاه بنا شد. بعدها اين منطقه به سلطنت‌آباد شهرت يافت. عمارت سلطنت‌آباد خود شامل چند عمارت، کاخ، برج و خوابگاه است. همچنين چندين خانه در اطراف آن ساخته شده براي ملتزمين رکاب و خدمتکاران مخصوص. در سلطنت‌آباد دو رشته قنات مخصوص حفر شده و داخل باغهاي آن چندين استخر و آبنماي دلپذير بوده است.

 

   

نمايي از عمارت و باغ قصر سلطنت‌آباد در زمان ناصرالدين شاه ـ تهران

باغ و سردر عمارت سلطنت‌آباد در دوره ناصري


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما: