ماهنامه شماره 35 - صفحه 8
 

» حرمت لُنگ

 

اصولا لنگ بر خلاف ظاهرش حرمتي داشته است، از جمله در ورزشهاي باستاني و به خصوص در ورزش كشتي. در مواقعي كه كشتي گرفتن دو حريف قدر به جاهاي باريك مي كشيد و بيم آن مي رفت كه به مخاصمه بينجامد يكي از بزرگان براي پيشگيري از درگيري لنگي را ميان دو حريف پرتاب مي كرد و بدين ترتيب ماجرا ختم به خير مي شد. همچنين گاهي براي حفظ احترام و حيثيت كشتي گيران لنگ را به ميان آنان پرتاب مي كردند. طرفين به محض افتادن لنگ يكديگر را رها مي كردند. به اين عمل "حرمت لنگ" مي گفتند.

 

و اما آنچه امروز بيشتر در ميان مردم متداول شده است به معني تسليم شدن و اذعان به برتري حريف است كه اين نيز ريشه در فرهنگ مردم دارد، چرا كه هرگاه در خارج از زورخانه كسي در كاري و در برابر كسي تسليم مي شد مي گفتند فلاني لنگ انداخته است. 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما: