ماهنامه شماره 35 - صفحه 7
 

 

» متحدالمال به تمامي حمامي ها

 

فرهاد رستمي

 

مورخه: 8/10/1314

 

 

در خصوص البسه نسوان و آقايان مواردي متذكر مي گردد كه بايد بي بر و برگرد و بدون چون و چرا اجرا شود. متحدالمآل در 1+12 فرمان به اطلاع حمامي ها مي رسد:

 

1- بستن دستمال به سر، كه هيچ مورد ندارد ممنوع است (مگر سري كه درد مي كند وگرنه سري كه درد نمي كند دستمال نمي بندند).

2- عبور خانمها با چادر در خيابانها و معابر ممنوع است.

3- معلمات و محصلات بايد كشف حجاب نمايند. كليه مدارس ايران كلاه پهلوي و كت و شلوار استعمال كنند تا ايرانيان به لباس مزبور ملبس و كلاه پهلوي همواره استعمال شود.

4- اداره شهرباني به بازار و خيابان پاسبان بگمارد و به خانمهايي كه چادر و چاقچور دارند اخطار كنند و به مغازه ها تأكيد كنند تا بر بالاي درب خود بنويسند: از ورود خانمهاي بي كلاه معذوريم.

5- استعمال كلاه پهلوي الزامي است. چون عده اي در بدو امر متعذر هستند كه استطاعت خريد كلاههاي گرانقيمت فرنگي را ندارند ناگزير از استعمال چادر مي باشند؛ براي رفع اين بهانه كلاه مالها را احضار و دستور و نمونه داده شود كه از نمد كلاه تهيه كنند و همين طور به خياطها دستور داده شود كه كلاه لبه دار بدوزند.

6- با اين مراقبت و جديت و با تهيه وسايل هنوز عده اي ادعا مي كنند به علت عدم بضاعت قادر به تهيه كلاه نيستند. اين افراد دو جرم مرتكب شده اند. يكي آنكه رفاهيت عمومي را با گداصفتي و موش مردگي حمل بر فقر مردم جلوه داده اند كه خلاف واقع است؛ ديگر آنكه به اين بهانه واهي خواسته اند از فرمان دولت سرپيچي كنند.

7- با آنكه عموم اهالي در رفاهيت كامل به سر مي برند براي آنكه گزك به دست دشمن نداده باشيم فرض را بر اين مي گذاريم كه عده اي قادر به خريد كلاه نيستند تا بر سر خودشان بگذارند لذا عموما چارقد استعمال مي كنند، عجالتا از بودجه شهرداري تعدادي كلاه تهيه و تقسيم گردد كه سايرين خود را به استعمال كلاه مجبور ديده از استعمال چادر خودداري ورزند.

8- به وسيله شهرداري از حمام هاي زنانه التزام گرفته شود كه هيچ زني را بدون كلاه به حمام راه ندهند و در صورتي كه زني، با چادر برود به او اخطار كنند كه بار ديگر چادر را ترك و با كلاه برود و اگر بار ديگر با چادر به حمام رفت اسم او و شوهرش را راپرت دهند.

9- از لحاظ اينكه مبادا حمامي ها در اجراي التزام خود مراقبت نكنند، مأموريني به طور محرمانه گماشته شود كه وضعيت خانمها و مراقبت حمامي را اطلاع دهند.

10- از ميان حمامي ها كساني گماشته شوند كه مأموران را بپايند.

11- از ميان خانم ها مأموريني گماشته شوند كه حمامي ها و مأموران را بپايند.

12- از ميان دلاكها و كيسه كشها و مشت و مالچي ها كساني گماشته شوند كه خانم ها را بپايند.

1+12- به كليه ملت ايران امر مي كنيم كه همديگر را بپايند وگرنه مسئوليتش به چشم خودشان مي رود.

 
ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما: