ماهنامه شماره 35 - صفحه 3
 

 

» گريه زيادي فرمودند

 

[احمدشاه] ... گريه زيادي فرمودند. گفته بودند: من سلطنت نمي خواهم. به پدر من چه كردند كه به خود من بكنند. مي خواهند خودشان سلطنت بكنند اسم من را بدنام مي كنند. اين چه سلطنتي است كه آدم اختيار چيزي را ندارد.

 

(روزنامه خاطرات عزيزالسلطنه، جلد2. ص 1570)

 
ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما: